1.Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze – Bóg się wam rodzi!
Czem prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie
przywitać Pana.
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali,
z wielkiej radości.
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany!
Tyle tysięcy lat wyglądany.
Na Ciebie Króle, Prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.
4. I my czekamy na Ciebie, Pana.
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
padniemy na twarz przed Tobą,
wierząc, żeś jest pod osłoną
chleba i wina.