Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I mamy się Nim z ludźmi dzielić
Chleba tego nie zabraknie
Rozmnoży się podczas łamania
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości dawania
Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I mamy się Nim z ludźmi dzielić
Nikt nie zapala lampy
By potem ją schować pod korcem
Skoro nas Bóg światłem natchnął
Trzeba z tym światłem iść w drogę
Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I mamy się Nim z ludźmi dzielić
Odrzućmy zwątpienie i trwogę
Choć świat się śmieje z proroków
Musimy walczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu
Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I mamy się Nim z ludźmi dzielić