1. Gdy śliczna Panna
Syna kołysała,
z wielkim weselem
tak Jemu śpiewała:
lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
lili lili laj, śliczne Paniąteczko.
2. Wszystko stworzenie
śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości
wielkiej sercu memu.
Lili lili laj, wielki Królewicu,
lili lili laj, niebieski Dziedzicu.
3. Sypcie się z Nieba,
śliczni Aniołowie,
śpiewajcie Panu,
niebiescy duchowie.
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,
lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.
4. Cicho wietrzyku,
cicho południowy,
cicho powiewaj,
niech śpi Panicz nowy.
Lili lili laj, mój wdzięczny Syneczku,
lili lili laj, miluchny Robaczku.
5. Cicho bydlątka
parą swą chuchajcie,
ślicznej Dziecinie
snu nie przerywajcie.
Lili lili laj, mój jedyny Panie,
lili lili laj, jedyne Kochanie.
6. O, jako serce,
jako się rozpływa,
jakiej radości
śpiewając zażywa!
Lili lili laj, mój drogi Kanaczku,
lili lili laj, najmilszy Synaczku.
7. Nic mi nie mówisz,
o Kochanie moje?
Przecie pojmuje
serce słowa Twoje.
Lili lili laj, o Boże wcielony,
lili lili laj, nigdy niezmierzony.
8. Śpijże już sobie,
moja Perło droga,
niech Ci snu nie rwie
żadna przykra trwoga.
Lili lili laj, mój śliczny Rubinie,
lili lili laj, póki sen nie minie.
9. Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,
niechaj się miłość
w sercach waszych nieci.
Lili lili laj, drogi Zbawicielu,
lili lili laj, nasz Odkupicielu.