Yeshua! Yeshua!
| Jedno jest Imię pod Niebem dane nam, aby zbawić nas,
| Twoje Imię ponad wszelką władzą,
| Panie, Jezu, Zbawco nasz!
| Ty zstąpisz do nas z Nieba, by wprowadzić nas do Jeruzalem.
| Z wiarą czekamy na Ciebie,
| Panie, Jezu, Zbawco nasz!
Yeshua! Yeshua!


POWRÓT