1.
Jezus zwyciężył, to wykonało się!
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Ref.
Jezus jest Panem 4x
Tylko Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.

2.
Jezus zmartwychwstał, niech każdy o tym wie, że
szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Ref.
Jezus jest Panem 4x
Tylko Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.