||:
||•

Pan jest Pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
  Na niwach zielonych pasie mnie,
  Nad wody spokojne prowadzi mnie.   /×2


POWRÓT