Ref.
Święty Janie Pawle Drugi
Papieżu z Polski, nasz rodaku.
Dziś cię wołamy, dziś cię błagamy:
módl się, módl się za nami.

1.
„Totus tuus”, cały Twój Maryjo, tak mówiłeś.
A świat z lękiem patrzył się w dal.
Otwórzcie serca drzwi, bo Jezus z nami jest!

2.
Dobry pasterz szuka swojej owcy zagubionej.
Na krańce świata pójdzie ją odnaleźć.
Tak ty, ojcze, ciągle szukasz nas.

3.
Duchu Święty zstąp i odmień oblicze tej ziemi,
co krwią i potem ciągle jest zraszana.
Duchu Święty przemień serca nam!

Święty Janie Pawle II (pieśń)
muzyka i słowa: ks. Rafał Jaworski

>www.RafalJaworski.pl

 

POWRÓT