| C F G C | C d G 4 G |
| E   a F | a d G 4 G |•
| C F C G | C F C G |
| C E a F | C G C - |•

1.
Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus, stając się bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie:
Abba-Ojcze! / ×4
2.
Bo Kościół jak drzewo życia
w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność
i pokazuje nam Ciebie.
Abba-Ojcze! / ×4
3.
Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do siebie
uczynił swoimi dziećmi.
Abba-Ojcze! / ×4
4.
Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
i teraz jest jej godzina.
Abba-Ojcze! / ×4


POWRÓT