Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn.
Chwała Tobie Duchu, tworzysz jedno w Nich.
/Śpiewajmy alleluja Bogu, alleluja, allelluja./2x


POWRÓT