D Fis G D e A D A
D Fis G D e A D D7
G A D fis h e A D D7
G A D fis h e A D …|
Póki mego życia Psnu śpiewać chcę,
grać memu Bogu, póki życia starczy mi.
Niech mịła Ci będzie Panie moja pieśń,
będę radował się w Panu Bogu mym.

Błogosław duszo moja Panu, Alleluja /×4


POWRÓT