1. Wznoszę swe oczy ku górom skąd
przyjdzie mi pomoc
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
miłosiernym jest
2. Kiedy zbłądzimy sam szuka nas,
by w swe ramiona wziąć
Rany uleczyć krwią swoich ran,
nowe życie tchnąć
Ref. Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią / ×2
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług
Syn z grobu żywy wstał
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch
Niech to widzi świat Ref. Błogosławieni…
Pan Syna krwią zmazał wszelki dług
Syn z grobu żywy wstał
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch
Niech to widzi świat
(w górę) Ref. Błogosławieni miłosierni… / ×4


POWRÓT