Chrystus Pan Boży Syn,
Zbawca nasz zgodził się
wziąć mój grzech,
za mnie umrzeć chciał.
Ażebym znał mój ogrom win
i wiedział, że Krew Jego zbawia,
oczyszcza i leczy.
 
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny odkupiciel,
Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem dziś, Najwyższy,
składam hołd!


POWRÓT