•
♫  

4:4| e  H | e H  | C a e  |: ref.
6:4| G  D| e  | C  D| e  |: zwr.

Ref.:      Zwr. 1–2   |   Zwr. 3–4   |   Zwr. 5–6   |   Zwr. 7
Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1.
Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę Jedynego,
bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego.

2.
Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać Błogosławioną.

4:4| e  H | e H  | C a e  |: ref.
6:4| G  D| e  | C  D| e  |: zwr.

Ref.:      Zwr. 1–2   |   Zwr. 3–4   |   Zwr. 5–6   |   Zwr. 7
Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

3.
Sprawił we mnie wielkie dzieła
w swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4.
On, który przez pokolenia,
pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.

4:4| e  H | e H  | C a e  |: ref.
6:4| G  D| e  | C  D| e  |: zwr.

Ref.:      Zwr. 1–2   |   Zwr. 3–4   |   Zwr. 5–6   |   Zwr. 7
Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

5.
On, który Swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża,
każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.

6.
W mocy Jego odjąć władzę,
a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnąć bogatego.

4:4| e  H | e H  | C a e  |: ref.
6:4| G  D| e  | C  D| e  |: zwr.

Ref.:      Zwr. 1–2   |   Zwr. 3–4   |   Zwr. 5–6   |   Zwr. 7
Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

7.
On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
pomny na Swe miłosierdzie,
obietnicy Swej nie złamał.

Ref.:
Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

4:4| e  H | e H  | C a e  |: ref.
6:4| G  D| e  | C  D| e  |: zwr.

     Zwr. 1–2   |   Zwr. 3–4   |   Zwr. 5–6   |   Zwr. 7


 

POWRÓT