Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
 
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. 
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba, 
 
Boże, Ojcze wszechmogący.  
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. 
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
 
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. 
Który gładzisz grzechy świata, 
przyjm błaganie nasze.
   
Który siedzisz po prawicy Ojca, 
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty. 
Tylko Tyś jest Panem. 
 
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.
Amen.  


 

POWRÓT