wstęp| D  | A D ||
|D  | A  D |D  | A D |
| D G | AEA | D  | A  D |
| G A | D ||•

1.
Ciesz się, Królowo Anielska,
Wesel się Pani niebieska,
Wszyscy Ci dziś winszujemy,
Z weselem wyśpiewujemy: Alleluja!
2.
Że Syn Twój już zmartwychwstały
W niebo wstąpił do Swej chwały,
Któregoś Ty godną była,
Żeś Go na ręku nosiła, Alleluja!
3.
Ciesz się i wesel się w niebie,
Proś Go za nami w potrzebie,
Byśmy się też tam dostali,
I na wiek wieków śpiewali: Alleluja!


POWRÓT