metrum: , tempo:  (~ )
(wstęp) | |•
|    |:
|    |: 

1.
Duchu Święty przyjdź / ×4
Niech wiara zagości,
Nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas.
Niech życie zagości,
Niech wolność zagości,
Niech mądrość zagości w nas.

2.
Duchu Święty przyjdź / ×4
Niech wiara zagości,
Nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas.
Niech pokój zagości,
Niech szczęście zagości,
Niech radość zagości w nas.

3.
[na koniec]
Duchu Święty przyjdź / ×3
(Wołamy przyjdź)

 

|    |:
|    |: 

 

POWRÓT