{1,2}
 |D   |D   |D   |E A |D D7 |G g |D A D |:
{3,4,5…}
 |D G |D G |D h |E A |D D7 |G g |D A D |::

1. Gdy kiedyś Pan powróci znów…
      Abyśmy też tam byli,
      gdy kiedyś Pan powróci znów.

 

2. Gdy święci swój opuszczą grób…

3. Gdy Boga tron otoczą wkrąg…

4. Gdy księgę swą otworzy Bóg…

5. Gdy po imieniu wezwie Pan…

6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg…

7. Gdy zabrzbi pieśń: Alleluja…

8. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja…

||:
||•

POWRÓT