{1,2}
 |D   |D   |D   |E A |D D7 |G g |D A D |:
{3,4,5…}
 |D G |D G |D h |E A |D D7 |G g |D A D |::

1. Gdy kiedyś Pan powróci znów…
      Abyśmy też tam byli,
      gdy kiedyś Pan powróci znów.

 

2. Gdy święci swój opuszczą grób…

3. Gdy Boga tron otoczą w krąg…

4. Gdy księgę swą otworzy Bóg…

5. Gdy po imieniu wezwie Pan…

6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg…

7. Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja…

8. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja…

||:
||•

POWRÓT