||:
||•

1.
Godzien jesteś, godzien jesteś,
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
chwałę, cześć i moc.

Ref.
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
Wszystko stworzyłeś Ty sam
i z woli Twojej zostało stworzone,
godzien Jesteś wziąć cześć.

2.


POWRÓT