metrum 4:4, tempo: 
 (motyw) •| G  F  |•
| G D e  | C e7 a D | G D e  | C e7 a e7 | F C D  ||
| G D C6+ D |::| G  |→•

1.       |      Zwr. 1      |      Zwr. 2      |
Godzien, o godzien jest Bóg
siedzący na tronie,
Baranek wśród chwał
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć.

Ref.
On Panem jest od wieków na wieki,
On Panem jest od wieków na wieki,
On Panem jest od wieków na wieki.
Amen.

 (motyw) •| G  F  |•
| G D e  | C e7 a D | G D e  | C e7 a e7 | F C D  ||
| G D C6+ D |::| G  |→•

2.       |      Zwr. 1      |      Zwr. 2      |
Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie,
oddając Mu hołd
miłość, wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć.

Ref.
On Panem jest od wieków na wieki,
On Panem jest od wieków na wieki,
On Panem jest od wieków na wieki.
Amen.

 (motyw) •| G  F  |•
| G D e  | C e7 a D | G D e  | C e7 a e7 | F C D  ||
| G D C6+ D |::| G  |→•

| Zwr. 1   |   Zwr. 2   |
&nbsp


 

POWRÓT