|e   |e   |e a |e H7 e |:
|e8 e7+|e7 e6+|a D |G  H  |e8 e7+|e7 e6+|a D |e H e ­ |• 

Idzie… (zwr. 1)       Jeden jest…       Idzie… (zwr. 2)
   Idzie mój Pan, Idzie mój Pan
   On teraz biegnie, by spotkać mnie.

1.
Mija góry, łąki, lasy,
by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.

____________________________
Idzie… (zwr. 1)       Jeden jest…       Idzie… (zwr. 2)

|e  A  |a  e  |e  D  |h  e  |
|G  a  |D  G H |e  D  |h  e  |:? 

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom,
klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie
i razem chwalmy Go!
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,
śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu,
Bogu oddajmy cześć!

____________________________
Idzie… (zwr. 1)       Jeden jest…       Idzie… (zwr. 2)

|e   |e   |e a |e H7 e |:
|e8 e7+|e7 e6+|a D |G  H  |e8 e7+|e7 e6+|a D |e H e ­ |• 

Ref.:
   Idzie mój Pan, Idzie mój Pan
   On teraz biegnie, by spotkać mnie.

2.
Mija góry, łąki, lasy
by Komunii stał się cud.
On Krwią Swoją nas napełni,
w sercach naszych sprawi cud.

____________________________
Idzie… (zwr. 1)       Jeden jest…       Idzie… (zwr. 2)

|e  A  |a  e  |e  D  |h  e  |
|G  a  |D  G H |e  D  |h  e  |:? 

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom,
klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie
i razem chwalmy Go!
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,
śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu,
Bogu oddajmy cześć!

____________________________

|e   |e   |e a |e H7 e |:|•

End:
   Idzie mój Pan, Idzie mój Pan
   On teraz biegnie, by spotkać mnie.

 
Idzie… (zwr. 1)       Jeden jest…       Idzie… (zwr. 2)


 

POWRÓT