|e   |e   |e a |e H7 e |:
|e8 e7+|e7 e6+|a D |G  H  |e8 e7+|e7 e6+|a D |e H e ­ |• 

Zwrotka 1       Zwrotka 2
   Idzie mój Pan, Idzie mój Pan
   On teraz biegnie, by spotkać mnie.

1.
Mija góry, łąki, lasy,
by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.

 

   Idzie mój Pan, Idzie mój Pan
   On teraz biegnie, by spotkać mnie.

2.
Mija góry, łąki, lasy
by Komunii stał się cud.
On Krwią Swoją nas napełni,
w sercach naszych sprawi cud.


   Idzie mój Pan, Idzie mój Pan
   On teraz biegnie, by spotkać mnie.

|e   |e   |e a |e H7 e |:
|e8 e7+|e7 e6+|a D |G  H  |e8 e7+|e7 e6+|a D |e H e ­ |• 

Zwrotka 1       Zwrotka 2


 

POWRÓT