| G C2 | G C7+ |•wstęp
metrum 4:4, tempo: Adaggio (~68÷70)
| G  e  a | D    G |:
| G  C a | G  a D |
| G  C a | D D7 G |C2 G |:•

1.
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

2.
O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
byśmy jedną stali się rodziną.

3.
Na ramiona swoje weź, o Panie,
tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

4.
Tylu braci mamy w świecie wspólnej wiary,
której słońcem jest Zbawiciel świata!
Posileni dzisiaj darem tej Ofiary,
czy widzimy w każdym swego brata?

5.
Wybaw nas, prosimy Cię, od zła wszelkiego,
za dni naszych udziel nam pokoju.
Zbawicielu, daj doczekać przyjścia swego
i nagrodę daj nam po dniach znoju!

(autor 4. i 5. zwrotki: ks. Hieronim Chamski)