1.
Jest zakątek na tej ziemi
gdzie powracać każdy chce,
gdzie króluje Jej Oblicze,
na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
jakby chciała prosić cię,
byś w matczyną Jej opiekę oddał się…

Ref.
Madonno czarna Madonno
jak dobrze Twym dzieckiem być,
o pozwól czarna Madonno
w ramiona Twoje się skryć.

2.
W Jej ramionach znajdziesz spokój
i uchronisz się od zła,
bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
gdy Jej serce oddasz swe,
gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

3.
Dziś, gdy wokół nas niepokój,
gdzie się człowiek schronić ma,
gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
która ukojenie da.
Więc błagamy, o Madonno,
skieruj wzrok na dzieci swe
i wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię:


POWRÓT