| D  A  | h  A D | G  D  | A  D D7|
| G  D  | G  D  | G  D  | G  D G |:
------ | E  A  | B  H  | ---> ---->
| E  H  |cis H E | A  E  | H  E E7|
| A  E  | A  E  | A  E  | A  E A |•

1.
Jesteś Panie winnym krzewem,
a my jego latorośle,
moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością.

   Ref.
  Panie, Panie, naucz nas
  w miłości Twojej trwać. / ×2

2.
Cóż trwałego poza Tobą,
Człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne.

   Ref.   Panie, Panie… / ×2
3.
Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość
w Sercu, które ciebie kocha.

   Ref.   Panie, Panie… / ×2
4.
Wejdź o Jezu, w nasze życie,
głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść
cześć i chwałę Bogu oddać.

   Ref.   Panie, Panie… / ×2


POWRÓT