1.Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

ref.Jezus siłą mą
Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On
niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to
czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń
bym zwyciężał w każdy dzień

2.W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam