1.
Jezus jest tu, Jezus jest tu,
o wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Jezus jest tu.
2.
Pan jest wśród nas /×2,
o wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Pan jest wśród nas.
3.
Bóg kocha nas /×2
o wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Bóg kocha nas


POWRÓT