:|

Jezus, Najwyższe Imię,
nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.
Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
 
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
jedyny Ojca Syn umiłowany,
zgładził grzech, Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan!


POWRÓT