||:
||•

Ref.
Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie,
w swej chwale do nas zejdź!
Maarana Tha! Usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki

1.
Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2.
W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

3.
Gdy miłość swą okażemy wkrąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.


POWRÓT