[kanon]
(łac.)
Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

(tłum.)
Twe miłosierdzie, Panie mój,
po wiek wieków sławić chcę.


POWRÓT