Ref.
Mój Jezus Królem królów jest.
Mój Jezus władać będzie wciąż.
Królestwo Jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już.

1.
On dał mi całkiem nowe życie,
uczynił mnie dzieckiem światłości.
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,
bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.

2.
On wziął na siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa ciemności.
Choroby wszystkie wziął na siebie
i już nie muszę się niczego bać.


POWRÓT