| H7  E  cis|  E   H7 |:
|E E7  A a | E  H  E |•


Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi.
  Chwała, niech będzie chwała
  Tak, Jemu chwała i cześć.

———————


POWRÓT