1.
Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!
niech obroną będzie nam, alleluja!

2.
Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3.
Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja!
braciom je radośnie nieść, alleluja?

4.
Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!
i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

5.
Źródło życia, Panie nasz, alleluja?
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja?

6.
Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!
w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!


POWRÓT