Ref. O dobre czyny moich ludzkich rąk
modlę się do Ciebie,
bym je radośnie kiedyś zanieść mógł
Tobie Ojcze mój w niebie.

1.Spraw, niech dzień powita zawsze nowy
dłoni moich modlitewny gest,
bym Twą wolę pełnić był gotowy,
mój Ojcze, któryś w niebie jest.

2.Miłosierne dłonie daj mi Panie,
Braciom moim rozdające chleb,
Którym dłoni sił już nie stanie,
By nie ustali pośród dróg.

3. Dłoniom moim siłę daj ogniwa,
Bym Twój pokój, jedność wokół siał,
By z mych dłoni miłość czynem żywą
Mój bliźni, jak kęs chleba brał.


POWRÓT