1.  Zwr. 1, 2Zwr. 3, 4Zwr. 5, 6Zwr. 7 (ost.)
O Stwo
rzycielu Duchu, przyjdź, *
nawiedź dusz wier
nych Tobie krąg. *
Nie
bieską    łaskę zesłać racz *
sercom, co dziełem są Twych rąk.

2.
Pocie
szycielem jesteś zwan *
i Najwyższe
go Boga dar. *
Tyś
namaszczeniem naszych dusz, *
zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Zwr. 1, 2Zwr. 3, 4Zwr. 5, 6Zwr. 7 (ost.)
Ty da
rzysz łaską siedemkroć, *
bo moc z prawi
cy Ojca masz. *
Przez
Ojca   obiecany nam, *
mowzbogacasz język nasz.

4.
Światłem
rozjnij naszą myśl, *
w serca nam mi
łość świętą wlej *
i
wątłą   abość naszych ciał *
pokrzep stałością mocy Swej.

5. Zwr. 1, 2Zwr. 3, 4Zwr. 5, 6Zwr. 7 (ost.)
Nieprzy
jaciela odpędź w dal *
i Twym poko
jem obdarz wraz. *
Niech
w drodze   za przewodem Twym *
miniemy zło, co kusi nas.

6.
Daj nam
przez Ciebie Ojca znać, *
daj, by i Syn
poznany był, *
i
Ciebie, jedno tchnienie Dwóch *
niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Zwr. 1, 2Zwr. 3, 4Zwr. 5, 6Zwr. 7 (ost.)
Niech Bo
gu Ojcu chwała brzmi, *
Synowi, któ
ry zmartwychwstał *
i
Temu, co   pociesza nas, *
niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
Zwr. 1, 2Zwr. 3, 4Zwr. 5, 6Zwr. 7 (ost.)O Stworzycielu Duchu przyjdź


 

POWRÓT