1.
O zbawcza Hostio, godna czci, *
co lud do niebios wiedziesz bram: *
bój srogi nęka wiernych Ci, *
daj siłę, pomoc ześlij nam.
2.
Jednemu w Trójcy, Władcy ziem *
niech będzie chwała w każdy czas, *
niech On wieczystym życiem swym *
w ojczyźnie rajskiej darzy nas!
Amen.


POWRÓT