||:
||•

Już teraz we mnie
kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie
Twe królestwo jest |::


POWRÓT