||:
||•


Pan blisko jest, oczekuj Go,
Pan blisko jest, w Nim serca moc.


POWRÓT