Panie, Twój tron wzosi się
nad wszystkie ziemie świata,
Jesteś Najwyższy, Panie mój,
Królu mój.
 
Wywyższamy Cię
/ × 3
Boże nasz!


POWRÓT