| e   | a  H  | e   | a  H e |
|E  H  | H7 E  | A E |fis H E |:

1.
Przez chrztu świętego wielki dar,
o Chryste, z Twej hojności.
Twym dzieciom wiary dałeś skarb
nadziei i miłości.
Ref.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
pragniemy z serc gorących nieść:
strzec wiary ślubujemy,
w niej żyć, umierać chcemy.
2.
Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie,
W Ojczyźnie naszej władasz też
przez długie tysiąclecie.
Ref.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
pragniemy z serc gorących nieść:
strzec wiary ślubujemy,
w niej żyć, umierać chcemy.

 


 

POWRÓT