metrum: , tempo:  (~ )
(wstęp) | |•
|    |:
|    |: 

1.   Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4   Zwr. 5
Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień! / ×2

2.
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
/ ×2

3.   Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4   Zwr. 5
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
/ ×2

4.
Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
/ ×2

5.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
/ ×2

  Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4   Zwr. 5
 

|    |:
|    |: 

 

POWRÓT