1. Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie
. / ×2

2.
Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok,
Przyjdź jako moc w mej słabości,
weź wszystko, co moje jest.
/ ×2

3. Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
Przyjdź – jako źródło pustyni,
Z mocą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
dotknie, uleczy mnie już.
/ ×2

4.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie.
/ ×2

Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
 


 

POWRÓT