metrum: , tempo: (~ )
(wstęp) | |:
| D D7+ G  | A A7 D D7+ |
| h   e  | A   D   |: 
            / H
| E E7+ A  | H H7 E E7+ |
|cis  fis | H   E E4 E|• 

Przyjdź z pokłonem ludu Boży,
przyjdź ze śpiewem ludu święty,
chwal Jezusa Twego Zbawcę,
wspaniałego Króla chwały.


 

POWRÓT