| |:


| E D E D | E D E D | E D E D E | E D E _ |
| A   E   | A   E   | E D E D E | E D E _ |•


Przyjdźcie i błogosławcie Mu
wszyscy słudzy Pana.
Niech zabrzmi dzisiaj świąteczna pieśń
w domu Boga naszego.
 
Wznieśmy swe serca, bo Pan jest tu
i chwalmy Go.
A Stwórca nieba i ziemi sam
będzie nam błogosławił.


 

POWRÓT