Ref.
Rozpięty na ramionach,
jak sokół na niebie,
Chrystusie, Synu Boga,
spójrz proszę na ziemię.

1.
Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
gdy noc się już kończy, a ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
do ciężko pracujących, których głód poniża…

Ref. Rozpięty na ramionach…
2.
Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących,
modlących się słuchaj, wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole, na wszechświat na ziemię,
na cichy ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie…

Ref. Rozpięty na ramionach…
3.
A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie,
prosimy Twoje dzieci nie sądź na miarę Siebie…

Ref. Rozpięty na ramionach…


 

POWRÓT