|C G a  |F D G  |:
|F G C  |F G a  |F G C  |a F C |•

1.
Schowaj mnie     pod skrzydła Swe,
ukryj mnie   w silnej dłoni Swej.

Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,
Panie, Królem Tyś spienionych wód,
ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg.

2.
Odpocznę dziś     w ramionach Twych,
dusza ma     w Tobie będzie trwać.

Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,
Panie, Królem Tyś spienionych wód,
ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg.

|C G a  |F D G  |:
|F G C  |F G a  |F G C  |a F C |•

POWRÓT