wstęp:     |   |•
zw |:

1.   Zwr. 1   Zwr. 2
Serca nasze pełne Boga,
Usta pełne Jego chwały,
Bóg sam siebie dał na pokarm
w Eucharystii cały.

Ref.
Bóg jest naszej drogi celem,
Bóg jest naszym Zmartwychwstaniem,
Naszym Przyjacielem drogim,
Naszym zaufaniem.

2.   Zwr. 1   Zwr. 2
Połamany Chleb Pokoju,
Twym mieszkaniem, Panie, jestem,
Ty przygarniasz mnie do siebie
swoim Boskim gestem.

Ref.
Bóg jest naszej drogi celem…

3.   Zwr. 1   Zwr. 2
Tajemnicą mnie przenikasz
I okrywasz Swoim cieniem,
Z głębi nocy błysk nadziei
tli się Twym imieniem.

Ref.
Bóg jest naszej drogi celem…

1.
Serca nasze pełne Boga,
Usta pełne Jego chwały,
Bóg sam siebie dał na pokarm
w Eucharystii cały.

Ref.
Bóg jest naszej drogi celem,
Bóg jest naszym Zmartwychwstaniem,
Naszym Przyjacielem drogim,
Naszym zaufaniem.

2.
Połamany Chleb Pokoju,
Twym mieszkaniem, Panie, jestem,
Ty przygarniasz mnie do siebie
swoim Boskim gestem.

Ref.
Bóg jest naszej drogi celem,
Bóg jest naszym Zmartwychwstaniem,
Naszym Przyjacielem drogim,
Naszym zaufaniem.

3.
Tajemnicą mnie przenikasz
I okrywasz Swoim cieniem,
Z głębi nocy błysk nadziei
tli się Twym imieniem.


 

POWRÓT