AUDIO ROBOCZE – Serce me do Ciebie wznoszę


Serce me do Ciebie wznoszę,
Panie, szukam Cię!
1.
Usłysz, Panie, głos wołania
i ulituj się.
 Serce me do Ciebie wznoszę,
 Panie, szukam Cię!  Serce me…
2.
Nie ukrywaj się przede mną,
nie odpychaj mnie,
 nie opuszczaj mnie, Wybawco,
 wstrzymaj srogi gniew!  Serce me…
3.
Choćby o mnie zapomnieli
matka, ojciec mój,
 Ty mnie przyjmiesz i przygarniesz,
 w utrapienia dniu.  Serce me…
4.
Wskaż mi drogę Twoją, Panie,
prowadź ścieżką Twą,
 bo zło czyha na bezdrożach,
 wyrwij z jego rąk!
Ref.
Serce me do Ciebie wznoszę,
Panie, szukam Cię!


POWRÓT