||:
||•

1.
Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus,
nade mną Jego miłość lśni.
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan!

2.
Jedna tylko droga do pokoju,
przez Zbawcy krew i krzyża moc.
On chroni, prowadzi mnie sam.

3.
Kocham Go więcej z każdym dniem, chcę
w Jego Słowie zawsze trwać.
On tobie swą miłość chce dać.


POWRÓT