metrum: 4/4 , tempo: ~ 68bps
(wstęp) | a H e - |•
| e C D h | e C D G | C D G C | a D G H |
| a D G C | a H e e |: 

1.   Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3
Słuchaj, Izraelu, słuchaj moich słów,
Słuchaj, cała ziemio, co zamierza Bóg.
Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,
Zbawca świata, Odkupiciel,
Jezus Chrystus Król.

2.   Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3
Słuchaj Izraelu, słuchaj moich słów,
z niewoli egipskiej prowadzi cię Bóg,
w ten nieznany jeszcze, choć szczęśliwy kraj
W swoim prawie, w swoim trudzie
Izraelu trwaj

3.   Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3
Nad brzegi Jordanu przybył wielki lud,
przyjąć chrzest proroka, słuchać Jego słów.
Jam niegodny sługa, po mnie przyjdzie On,
Zbawca świata, Odkupiciel,
Jezus Chrystus Król.
/ ×2

    Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3

| e C D h | e C D G | C D G C | a D G H |
| a D G C | a H e e |: 

 

POWRÓT