metrum: 4/4 , tempo: ~ 72bps
(wstęp) | C F C F | C F C - |
| C F C F | C F C F | C F C F | C F C F |
| C e F C | F C D G| C e F C  | F C G / C F C F |: 
 

Śpiewajmy nową pieśń
bo godzien chwały jest nasz Pan / ×2
 
Hosanna!
Góry wznoszą cześć i rzeki
klaszczą w dłonie swe, bo Pan nadchodzi / ×2


POWRÓT